Velkommen til Valnesfjord Flerbrukshall

 

- Fauske kommunes nye motor i nærmiljøutvikling, kultur og folkehelse!

 

 

Valnesfjord Flerbrukshall skal bli;

 

  • bygdas "storstue" for alle idrettslige og kulturelle arrangementer,
  • en viktig del av Valnesfjord Oppvektssenters tilbud,
  • en god aktivitetsarena for barn og unge i Fauske kommune,
  • et viktig bidrag i folkehelsearbeidet,
  • et bidrag for å øke tilflyttingen til Fauske kommune

 

 

Her finner du vår hjemmeside!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valnesfjord Flerbrukshall BA